Hướng dẫn cách chơi Vietlott Mega 6/45 - Xổ Số Tự Chọn

Đề thi minh hoạ kì thi THPT Quốc Gia trường THPT Nguyễn Khuyến năm 2018 môn toán mã đề 305

; Môn học: ; Lớp: ; 50 câu hỏi; Làm trong 90 phút; cập nhật 30/12/2017
Thời gian làm bài thi 90 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 30/12/2017
Lớp, cấp Số câu hỏi 50 câu
Lượt xem 1,483 lượt xem Lượt thi 44 lượt thi

Câu 1

Hoàn có một tấm bìa hình tròn như hình vẽ, Hoàn muốn biến hình  tròn đó thành một hình cái phễu hình nón. Khi đó Hoàn phải cắt bỏ hình quạt tròn AOB rồi dán hai bán kính OA và OB lại với nhau (diện tích chỗ dán nhỏ không đáng kể). Gọi x  là góc ở tâm hình quạt tròn dùng làm phễu. Tìm x để thể tích phễu lớn nhất?

A.

\(\frac{2\sqrt{6}}{3}\pi \)

B.

\(\pi \over 2\)

C.

\(\pi \over 3\)

D.

\(\pi \over 4\)

Câu 2

Hàm số  y= x3+3x+2  đồng  biến trên khoảng nào?

A.

\((-\infty ;-1).\)

B.

\((1;+\infty ).\)

C.

D.

R \{ 1}

Câu 3

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở 4 phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

A.

\(y=\frac{2x-3}{x+1}.\)

B.

\(y=\frac{2x-3}{1-x}.\)

C.

\(y=1-\frac{2}{x}.\)

D.

\(y=2+\frac{1}{x+1}.\)

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán