Hướng dẫn cách chơi Vietlott Mega 6/45 - Xổ Số Tự Chọn

Đề thi tham khảo kỳ thi THPT quốc gia 2021 môn Lịch sử của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hướng dẫn giải chi tiết

; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 09/04/2021
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 09/04/2021
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 1,129 lượt xem Lượt thi 278 lượt thi

Câu 1

Năm 1945, nhân dân một số nước Đông Nam Á đã tranh thủ yếu tố thuận lợi nào để nổi dậy giành độc lập?

A.

Quân Đồng minh giải giáp quân đội Nhật Bản.

B.

Phát xít Đức đầu hàng lực lượng Đồng minh.

C.

Quân phiệt Nhật Bản đầu hàng Đồng minh.

D.

Liên Xô đánh thắng quân phiệt Nhật Bản.

Câu 2

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (5 – 1941) đã chủ trương thành lập ở Việt Nam tổ chức

A.

 Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.

B.

 Liên Việt.

C.

 Mặt trận Dân chủ Đông Dương.

D.

 Việt Nam độc lập đồng minh (Mặt trận Việt Minh).

Câu 3

Trong phong trào dân chủ 1936-1939, Nhân dân Việt Nam thực hiện một trong những nhiệm vụ trực tiếp, trước mắt là đấu tranh chống

A.

chế độ phản động thuộc địa

B.

đế quốc và chế độ phong kiến

C.

tư sản và địa chủ

D.

đế quốc và tư sản

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán